Welkom bij Multi-Value! Wij nodigen je uit om deze privacy verklaring te lezen, waarin ons privacybeleid wordt beschreven en hoe wij omgaan met jouw informatie. Het beschrijft de soorten informatie die verzameld en gecreëerd worden in verband met jouw aanmelding bij Multi-Value, hoe en waarom we die informatie gebruiken, met wie we dit delen en jouw wettelijke rechten. Tenzij anders aangegeven, is dit privacybeleid (“Beleid”) van toepassing op al onze websites, domeinen, apps, producten, diensten en functionaliteiten.
Voor inwoners van de EU, let erop dat dit Beleid is bijgewerkt in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

1.0 Wie of wat is Multi-Value?
Multi-Value is een Mysteryshop organisatie. Onze Diensten bestaan uit het uitvoeren van klantbelevingsbezoeken voor onze klanten, waarmee wij meewerken aan een betere klantbeleving in hun locaties of kanalen. Wij hopen dat shoppers overal het Multi-Value platform zullen gebruiken om Mysteryshop opdrachten aan te vragen en uit te voeren en zo mee te helpen aan een betere klantbeleving bij onze Klanten.
Wij gebruiken “Multi-Value” hier om te verwijzen naar de websites van Multi-Value en onze iOS en Android apps die u toegang geven tot dat platform. Multi-Value maakt gebruik van de beveiligde software van Shopmetrics, een IT organisatie in Bulgarije, waarop de dataverwerking plaatsvindt. We gebruiken ook “Multi-Value”, “wij”, “ons” en “onze” om de bedrijven aan te duiden die onze Diensten beheren.

2.0. Wie levert de Diensten en beheert mijn informatie?
De diensten van Multi-Value worden beheerd en aan de klant geleverd door TLS SARL, Multi-Value BV, Multi-Value BVBA of Multi-Value GmbH. Het platform van Multi-Value staat ter beschikking van onze shoppers. Voor de toepassing van de EU-gegevensbeschermingswetgeving, is Multi-Value ook de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens.

3.0  Onze rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van jouw informatie
Multi-Value vertrouwt op een aantal rechtsgronden om jouw informatie te verzamelen, te gebruiken, te delen en anderszins te verwerken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Deze rechtsgronden omvatten:

 • waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomsten met onze Klanten en het leveren van de Diensten;
 • waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, die je te allen tijde kunt intrekken;
 • waar Multi-Value moet voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen en te verdedigen;
 • waar dit noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen, of die van anderen;
 • waar je de informatie duidelijk openbaar hebt gemaakt;
 • waar dit noodzakelijk is in het algemeen belang; en
 • waar dit noodzakelijk is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Multi-Value of een derde partij, zoals die van klanten, bezoekers, shoppers of partners.

3.1 Onze gerechtvaardigde belangen
Wij verwerken jouw informatie ter bevordering van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • De Diensten veilig en beveiligd houden: Wij gebruiken jouw informatie indien dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ons, onze klanten en onze shoppers te behartigen om de veiligheid van Multi-Value te waarborgen, bijvoorbeeld door het implementeren en verbeteren van veiligheids- en beschermingsmaatregelen, het beschermen tegen fraude, spam en misbruik, en het handhaven van onze verantwoordelijkheden naar Klanten en naar Shoppers.
 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze Diensten: Wij gebruiken jouw informatie om de Diensten te leveren aan onze klanten, en deze diensten verder te verbeteren en te ontwikkelen. Wij doen dit vanuit het gerechtvaardigde belang van onze shoppers om hen continue een op maat gemaakt aanbod aan te bieden en anderzijds van onze klanten om de kwaliteit van onze Diensten continue te verbeteren.
 • Het naadloos leveren van Diensten binnen de gehele Multi-Value groep van bedrijven: Waar onze Diensten de betrokkenheid van andere Multi-Value bedrijven vereisen, delen wij jouw informatie met deze gelieerde ondernemingen om de Diensten te leveren en te verbeteren. Bijvoorbeeld, informatie die beheerd wordt door Multi-Value BV wordt doorgegeven naar Multi-Value BVBA, die Multi-Value BV bijstaat in het uitvoeren van Mysteryshop opdrachten in meerdere landen.


4.0. Informatie die wij verzamelen
Wanneer we onze Diensten leveren, verzamelen of ontvangen wij informatie op verschillende manieren. In veel gevallen kies je welke informatie je wilt verstrekken, hoewel sommige informatie vereist is om gebruik te kunnen maken van Multi-Value en voor ons om de Diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze informatie voor de hieronder beschreven doeleinden.

4.1 Van jou, of met jouw toestemming. We verzamelen een verscheidenheid aan informatie van je wanneer je deze rechtstreeks aan ons verstrekt, wanneer wij hierom verzoeken of wanneer je ons toestemming geeft om deze informatie van een derde partij te verkrijgen. Hierna geven we enkele voorbeelden:

 • Wanneer je registreert als Mysteryshopper bij Multi-Value, verstrek je je naam, adres, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, en vergelijkbare informatie.
 • Wanneer je Mysteryshopper wordt bij Multi-Value maar wij nog geen opdrachten beschikbaar hebben in jouw buurt, dan kun je ervoor kiezen contactinformatie aan ons te verstrekken en ons te vragen jou op de hoogte te stellen wanneer het wel het geval is.
 • Wanneer je opdrachten aanvraagt of voorgestelde opdrachten aanvaardt, verstrek je jouw factuur- en/of betalingsgegevens, om de uitgevoerde opdrachten ook te kunnen uitbetalen.
 • Wanneer je contact met ons opneemt met een verzoek tot ondersteuning of met opmerkingen, kun je ons contactinformatie geven en een beschrijving van het probleem, zodat wij daarop kunnen reageren.

4.2 Van jouw browser en apparaat. Zoals bijna elke andere online dienst, verzamelen wij automatisch technische informatie die wordt gecreëerd wanneer je Multi-Value bezoekt of gebruikt of een bericht van ons leest. Wij verzamelen informatie van jouw browser, computer of mobiele apparaat, die ons voorzien van technische informatie wanneer je Multi-Value gebruikt als bezoeker of Mysteryshopper, inclusief:

 • Apparaatgegevens die ons duidelijk maken welk apparaat je gebruikt; welk type en model het is, het besturingssysteem en de versie, het unieke ID-nummer, crashgegevens (wanneer van toepassing), en welke instellingen je aan hebt gezet (denk bijvoorbeeld aan de instelling van je locatievoorzieningen op je smart phone). Jouw apparaat en software instellingen hebben invloed op welke informatie jouw apparaat aan ons beschikbaar stelt.
 • Loggegevens welke automatisch worden opgeslagen door onze servers op basis van gegevens die worden verzonden door jouw app of browser. Dit omvat doorgaans de datum en het tijdstip van je bezoek, de browser of appversie die je hebt gebruikt (en de instellingen daarvan), de URL’s waar je vandaan kwam en naartoe gaat, jouw IP-adres en protocol, en hoe je Multi-Value hebt gebruikt (bijvoorbeeld, op welke links je hebt geklikt).

Cookiegegevens die afkomstig zijn van “cookies” (kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat) en vergelijkbare technieken. Cookiegegevens helpen ons jou te herkennen, je voorkeuren te onthouden, en meer over je te leren; sommige, maar niet alle, cookiegegevens zijn geassocieerd met jouw Multi-Value account. Je kan je browser instellen om cookies te blokkeren, maar door dat te doen zal je ook problemen ondervinden bij het inloggen op onze website. Om meer te leren over ons gebruik van cookies, web beacons, en vergelijkbare technieken, klik hier om ons Cookiebeleid te lezen.

4.3 Van derde partijen en openbare bronnen. We schakelen technische derde partij dienstverleners en partners in om de Data die wij verzamelen technisch te verwerken binnen hun software platform. De dataverwerking vindt uitsluitend plaats binnen de beveiligde omgeving van IT bedrijf Shopmetrics.

5.0 Hoe we jouw informatie gebruiken
We gebruiken de informatie die we hebben om ons te helpen bij het leveren, bedienen, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten naar onze Klanten. Medewerkers van Multi-Value hebben toegang tot jouw informatie om contact met je op te kunnen nemen over openstaande opdrachten, om opdrachten aan jou te kunnen toewijzen en om de uitvoering van de opdrachten te kunnen monitoren.

5.1 Aan de slag gaan met Multi-Value. Om ons in staat te stellen onze Diensten te beheren en te leveren, gebruiken we informatie om je te kunnen laten starten met je Mysteryshop opdrachten voor  Multi-Value.

 • We verifiëren dat je woont op het adres dat je ons gaf
 • We gebruiken je Bankgegevens en Burgerservicenummer (waar wettelijk toegestaan) om op een wettelijk verantwoorde manier jouw uitgevoerde opdrachten te kunnen uitbetalen
 • Wanneer je registreert, wordt je persoonlijke informatie gebruikt om je profiel in te richten, waardoor we de opdrachten van onze Klanten gericht en geautomatiseerd kunnen toewijzen op basis van je profielkenmerken en we de klantbelevingsbezoeken voor onze klanten kunnen laten uitvoeren met shoppers die voldoen aan een bepaald profiel.

5.2 Verlenen en verbeteren van de Diensten. Wij gebruiken informatie om Multi-Value aan te bieden aan onze Klanten en onze producten en functionaliteiten te verbeteren:

 • Om bedrijven die zijn aanbevolen door Multi-Value shoppers te ondersteunen.
 • Om geaggregeerde en geanonimiseerde trends, gebruiksstatistieken en demografische gegevens van de shoppers die wij bedienen te begrijpen.
 • Om op jouw verzoeken tot ondersteuning en opmerkingen te reageren.
 • Om problemen te diagnosticeren en op te lossen, trends te analyseren, en om geaggregeerd gebruik en de behoefte aan bronnen te monitoren.
 • Voor onze eigen marketingactiviteiten, zoals het uitvoeren van analyses om statistieken over en inzichten in het gebruik van onze Diensten te verkrijgen.

6.0 Jouw Rechten
Je kunt gebruik maken van een aantal rechten met betrekking tot jouw informatie die wij verwerken. Sommige van deze rechten zijn algemeen van toepassing, andere slechts in een beperkt aantal gevallen. Hieronder beschrijven we deze rechten.

6.1 Toegang en Portabiliteit. Je kunt toegang krijgen tot veel van jouw informatie op Multi-Value door in te loggen op je Multi-Value account en te kijken onder ‘Mijn gegevens’. Als je aanvullende toegang nodig hebt of als je momenteel niet bent geregistreerd als Mysteryshopper bij Multi-Value, een e-mail sturen naar shoppers@multi-value.com om een kopie van jouw informatie bij Multi-Value op te vragen. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij jouw informatie in een gemakkelijk toegankelijk formaat ter beschikking stellen en je helpen bij het doorgeven van een deel van deze informatie aan derde partijen.

6.2 Corrigeren, Beperken, Begrenzen, Verwijderen. Je kunt ook veel van jouw informatie op Multi-Value corrigeren, beperken, begrenzen door in te loggen op je Multi-Value account. Als je dit niet kunt doen, als je geen Multi-Value account hebt, of als je je wilt uitschrijven als Mysteryshopper, e-mail ons dan op shoppers@multi-value.com. Uitschrijving betekent niet de onmiddellijke verwijdering van al jouw informatie. Wij zullen uw informatie niet langer bewaren dan nodig is. Om eventuele disputen te kunnen oplossen en te kunnen voldoen aan onze overeenkomsten met onze Klanten behouden wij de daarvoor noodzakelijke gegevens nog een jaar in onze databases.

6.3 Bezwaar. Als wij jouw informatie verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven uiteengezet, of in het algemeen belang, dan kun je onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen stoppen we met het verwerken van jouw informatie, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking of wanneer dit om juridische redenen noodzakelijk is. Als wij jouw informatie gebruiken voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende communicatie, door je accountinstellingen te wijzingen of, als je geen account hebt, door ons een e-mail te sturen naar shoppers@multi-value.com.

6.4 Toestemming intrekken. Indien je eerder je toestemming hebt gegeven, heb je het recht je toestemming voor de verwerking van jouw informatie te allen tijde in te trekken. Bijvoorbeeld, je kunt je toestemming voor e-mailmarketing intrekken via de afmeldlink in de betreffende berichten of door je accountinstellingen te wijzigen. Je kunt ook je toestemming die je aan ons hebt gegeven voor het verzamelen van je geo-locatiegegevens intrekken door de instelling op je mobiele apparaat te wijzigen. Als je je toestemming voor het gebruik van jouw informatie voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden intrekt, heb je mogelijk geen toegang tot al (of een deel van) onze Diensten en kunnen wij mogelijk niet alle (of een deel van de) Diensten aan je verlenen op grond van dit Privacybeleid. In bepaalde gevallen kunnen we jouw informatie blijven verwerken nadat je je toestemming hebt ingetrokken, als we hiervoor een rechtsgrondslag hebben of als je intrekking van toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.

6.5 Klagen. Als je een account hebt en je wilt je bezorgdheid uiten over ons gebruik van jouw gegevens (en onverminderd andere rechten die je eventueel hebt), heb je het recht om dit te doen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit van Multi-Value, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.0 Informatie delen bij bedrijfsreorganisatie.
In gevallen waarin het bedrijf onderworpen is aan een reorganisatie, zoals een fusie of overname van sommige of alle activa, kunnen wij, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, informatie moeten delen in de loop van de transactie. In dergelijke omstandigheden kan jouw informatie openbaar worden gemaakt, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in verband met een bedrijfsherstructurering, verkoop of toewijzing van activa, fusie, of andere wijzigingen van zeggenschap of financiële status van Multi-Value.

8.0 Juridische en veiligheidsredenen.
We kunnen jouw persoonlijke informatie bewaren, behouden of delen indien we te goeder trouw menen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) op basis van toepasselijke wetgeving te reageren op een juridisch verzoek (b.v. een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, of ander verzoek van overheid of handhavende instanties); (b) fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische kwesties op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken; (c) onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen; (d) onze Code of Conduct voor Mysteryshoppers of enige andere overeenkomst die we met jou hebben te handhaven; (e) lichamelijk letsel of andere schade aan een persoon of entiteit, inclusief jezelf en het algemene publiek, te voorkomen. Ons juridische team beoordeelt ieder verzoek dat wij ontvangen van handhavende instanties, en we vragen regelmatig om aanpassingen van verzoeken waarvan wij menen dat deze een procedurele fout bevatten of te breed zijn.

9.0 Data retentie
We kunnen jouw informatie bewaren op onze serverlogs, in onze databases en onze archieven zo lang als dat nodig is in het licht van de doelstellingen zoals uiteengezet in dit Beleid, met inachtneming van enige juridische verplichting om dergelijke informatie te bewaren.

10.0 Aanvullende informatie

10.1 Account beveiliging. Multi-Value gebruikt technische en organisatorische maatregelen die bedoeld zijn om je gegevens veilig te houden, inclusief het gebruik van https op onze webpagina’s om het risico te verminderen op ongeautoriseerde onderschepping van jouw communicatie gedurende jouw bezoeken van de website. Jouw gegevens worden verzameld en verwerkt binnen het beveiligde platform van Shopmetrics en als Mysteryshopper gebruik je dit beveiligde platform om de aangevraagde en uitgevoerde opdrachten voor Klanten op een veilige manier uit te voeren. Let wel, het internet is niet een volledig veilige omgeving en we kunnen niet garanderen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt onderschept of dat daartoe ongepaste toegang wordt verkregen. Zorg ervoor dat je jouw wachtwoord veilig houdt en deel deze met niemand.

10.2 Andere Diensten en Websites. Bij het gebruik van Multi-Value, kun je links naar websites en diensten die worden aangeboden door derden tegenkomen. Deze derde partijen hebben hun eigen privacybeleid, welke van toepassing zal zijn op jouw activiteit wanneer je op de link klikt en toegang verkrijgt tot hun website of dienst. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy- en beveiligingspraktijken van dergelijke externe sites.

10.3 Wijzigingen aan het Beleid. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan dit Beleid, dus neem deze periodiek door. Wanneer we ons Beleid wezenlijk wijzigen, zullen we stappen ondernemen om je van tevoren van die wijziging op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen.