Hoe kan je nóg meer het verschil maken voor klanten? Daarin geeft Multi‑Value je inzicht, door klantbelevingsbezoeken met feedback of coaching. Daarbij maakt de coach zich onmiddellijk na het bezoek bekend.

Direct feedback

In een persoonlijk gesprek tussen de medewerker en de mystery shopper/coach wordt de link gelegd tussen het gedrag van de medewerker en de beleving en aankoopbeslissing van de klant.

Via dit directe feedbackmoment maken we de medewerker bewust van wat hij goed doet en waar er kansen voor verbetering zijn. We maken de medewerker bewust van de invloed die hij heeft op klanten waardoor ze

• meer kopen
• vaker terugkomen
• actiever aanbevelen

De ervaringen van onze coach en de besproken actiepunten worden vastgelegd in een klantbelevingsrapport en actieplan.

customer excellence workshops

Coaching naar persoonlijke groei

Hier gaan we nog een stap verder. Samen met de leidinggevenden coachen en ondersteunen we de medewerkers op het vlak van hun persoonlijke en professionele groei. Op een positieve manier, met focus op klantbeleving én gedrag. En omdat herhaling en nazorg belangrijk zijn om het wenselijke, nieuwe gedrag te bereiken, besteden we hier aandacht aan in een persoonlijk groeiplan met follow-up acties.